Kolik stojí naše služby

Ceník je platný od 1. června 2018

Služba Cena [Kč] bez DPH
1. Zavedení agendy (jednorázový poplatek) 1000 – 5000,-
2. Položka – jeden účetní případ (součet účetního deníků) 25,-
3. Registrace: Finanční úřad, Celní správa, ČSSZ, ZP 1500,-
4. Zpracovaní jedné měsíční mzdy, včetně podání přehledů na SP a ZP, ELDP, personální a mzdové agendy bez položkového zaúčtování v účetním deníku 350,-
4.1 Zastupovaní před ČSSZ, ZP při kontrole (za 1 hodinu) 500,-
4.2 Rekonstrukce mzdové agendy pro kontrolu ČSSZ / ZP (za 1 měsíc) 200,-
4.3 Zpracovaní potvrzení o výše příjmů 500,-
5. Zpracovaní přiznaní / výkazů
5.1. DPH (měsíční / čtvrtletní / režim MOSS) 500 / 1000 / 500,-
5.2. Souhrnně hlášení, Kontrolní hlášeni 500,-
5.3. DNV, DNNV se znaleckým posudkem / DNNV bez znaleckého posudku 2000 / 3000 / 4000,-
5.4. SD 1500,-
5.4.1. Každé další vozidlo 500,-
5.5. Hlášení plátce daně o dani z příjmu vybírané srážkou, SpD, Přiznaní k odvodu z loterií 1500,-
5.6. Závislá daň, Srážková daň bez pohybu / Závislá daň, Srážková daň z pohybem 1500 / 2000,-
5.7. Zpracování statistických výkazů (měsíční / čtvrtletní / roční) 500 / 1500 / 2000,-
5.8. Zpracování výkazů intrastat (jednotka) / mimořádných výkazů na žádost 1000 / 1500,-
5.9. Odklad daňového přiznání do 30.06. 5000,-
5.9.1. DPPO a roční závěrka bez pohybu 2500,-
5.9.2. DPPO a roční závěrka včetně povinných příloh (podle počtu položek v deníku a náročnosti) 3000 – 30000,-
5.9.3. DPFO (jen § 6) 1500,-
5.9.4 DPFO (§ 6 až 10 dle náročnosti) 3000 – 10000,-
5.10. Zpracování přehledu o příjmech a výdajích OSVČ – ČSSZ / ZP 1000,-
5.11. Zpracování dopisu o přelomu roku – oznámení 1000,-
5.12. Zveřejnění účetní závěrky ve sbírce listin OR 500,-
6. Hodina účetního, daňového, finančního a podnikatelského poradenství nad rámec vedení účetnictví 1000 – 5000,-
7. Zastupovaní při auditu (za hodinu) 1000,-
8. Zastupovaní před Finančním, Živnostenským, Celním úřadem (za hodinu) 1500,-
9. Zpracování žádosti o domicil včetně podání a převzení bez apostilu / s apostilem 1500 / 2500,-
10. Zpracování návrhu na změny v OR včetně podání 3000,-
11. Zpracování fakturace (1ks) 250,-
12. Vyřizování žádosti o bezdlůžnost a formalit s tím spojených 1000,-
13. Zpracování smlouvy:
13.1. Podle vzoru 500,-
13.2. Dle požadavku 1000 – 5000,-
14. Elektronické převzetí dokladu (nad 5 dokladů / měsíc, čtvrtletí) 1000,-
15. Správa a kontrola datových schránek (měsíc) 250,-
16. Skladování dokumentace (za 1 šanon měsíčně) 100,-
17. Zpracování změn registrace poplatníka, oznámení, prohlášení, žádost, souhlasu atd… 500,-
18. Práce nad rámec smlouvy o vedení účetníctví a věcích s tím spojených na žádost klientu (za 1 hodinu) 500,-
19. Likvidace společnosti, obchodní korporace dohodou

Výše uvedené ceny jsou bez DPH

Neváhejte nás kontaktovat

Zaujala Vás naše účetní firma a její pestrá škála nabízených účetních a daňových
služeb? Pak se nám neváhejte kdykoliv ozvat, rádi Vám připravíme řešení účetnictví na míru.

Kontaktovat